Cykloturistika

Cyklostezky a cyklotrasy pro všechny, kteří rádi jezdí na kole.

Hlavní cyklostezky ve městě

» Stezka pro chodce a cyklisty od mostu přes Vajgar po Nábřeží podél rybníka Vajgaru až k Denisově ulici.
» Stezka pro chodce a cyklisty od zámku podél řeky Nežárky až k mostu na Pražské ulici.
» Stezka pro chodce a cyklisty od kžižovatky v Jarošovské ulici směrem na Dolní Skrýchov.
» Cyklotrasa a cyklostezka od Nežárky v Bratrské ulici kolem sv. Jakuba na letiště, cyklostezka je součástí trasy č. 1148.
» Cyklostezka od sídliště Vajgar do místní části Otín měří necelý kilometr a je široká 3 metry.
» Cyklostezka do Rodvínova je upravena zatím v úseku od areálu Jednoty na okraji města k městskému lesu. Pokračovat lze lesní a polní cestou po žluté pěší.

Značené cykloturistické trasy

32 páteřní trasa Greenways Praha - Vídeň
Trasa vedoucí od Prahy přes Červenou Lhotu, prochází přímo městem (okrajovou částí, nicméně poblíž centra) a pokračuje dále směrem na Novou Bystřici a dále na Slavonice.

321
Tato trasa vede od Dolního Skrýchova do Dolní Radouně, Kostelní Radouně a odtud až do Nové Včelnice. V úseku Dolní Skrýchov - Kostelní Radouň tvoří alternativu trase č. 1237.

1113 Greenway řemesel a vyznání
Vede od centra města podél rybníka Vajgaru, dále Denisovou ulicí směrem na Jindřiš a dále až do Telče. Její celková délka je 48 km.

1148 Greenway Rožmberského dědictví
Severní část této trasy vede z J. Hradce od sv. Jakuba kolem letiště přes Děbolín až do vsi Studnice, kde se napojuje na stezku č. 32. Celková délka je 9 km.

1236 Greenway Rožmberského dědictví
Jižní část trasy vede od kraje města (od Lišného dvora), kde se odpojuje od trasy č. 32 a směřuje přes Políkno směrem na Jemčinu. Délka trasy je 26 km.

1237
Trasa vedoucí z města směrem na Dolní Skrýchov, odtud do Horního Skrýchova a dále kolem Lovětína do Kostelní Radouně. Odtud pokračuje do Horní Radouně a dále do Mnichu. Celková délka je 27 km.

1241
Trasa začíná v centru města, pokračuje přes místní část Otín a vede skrze Českou Kanadu až do Českého Rudolce. Její délka je 35 km.

Půjčovny a servisy kol

České dráhy - ŽS Jindřichův Hradec, Nádražní ulice, tel.: 387 852 391, 384 361 095
KG Sport - Štítného 116, tel.: 384 364 464, 602 471 634
Penzion U tkadlen - Pod hradem 7/IV, tel.: 384 321 348, web

Úschovna kol
V areálu TJ Slovan v Jarošovské ulici poblíž zimního stadionu je možné si vlastní kola nechat uschovat. Kola vám uschovají zaměstnanci turistické ubytovny TJ Slovan.

Tipy na výletní okruhy

Tyto trasy vycházejí vždy z centra města nebo jeho blízkosti a ve městě opět končí. Je možné je vzájemně kombinovat. Jedná se pouze o výběr námi doporučených výletů po cyklotrasách kolem města.

Krátký výlet na Červenou Lhotu
Vyjedeme po trase č. 1148 směrem k letišti, odtud přes Děbolín a Velký ratmírov až do vsi Studnice. Tam se napojíme na trasu č. 32 a po ní dojedeme přes Pluhův Žďár až na Čevenou Lhotu. Zpět se vracíme opět po č 32 přes Pluhův Žďár až do Studnice, kde ale pokračujeme dále po č. 32 až do J. Hradce.
Celková délka trasy je cca 34 km.

Středně dlouhý výlet na Červenou Lhotu
Z J. Hradce vyjedeme směrem na Horní Skrýchov a odtud po trase č. 321 přes Dolní Radouň do Kostelní Radouně, kde se můžeme podívat na zjímavý kostelík. Pokarčujeme po č. 1237 do Horní Radouně a tam se odpojíme na trasu č. 1239 směrem do Deštné. Odtud jsou to necelé 4 kilometry po trase č. 1182 na Červenou Lhotu. Vracíme se po trase č. 32 přes Pluhův Žďár a Studnici.
Celková délka trasy je cca 41 km.

Dlouhý výlet na Červenou Lhotu
Trasa vede nejprve spodem po cyklotrase č. 1236 kolem vesničky Buk příjemnou cestou po silnici mezi lesy do Hatína. Odtud pokračuje na Jemčinu, kde je možné navštívit zámek nebo se posilnit v restauraci. Z Jemčiny pokračuje po cyklotrase č. 1170 na sever kolem rybníka Holná a mezi několika dalšími menšími rybníčky do Kardašovy Řečice. Zde je opět možné nabrat síly a poté pokračovat po cyklotrase č. 1235 směrem na Višňovou až do obce Dírná. I zde je možné pokochat se pohledem na zámeček a občerstvit se. V Dírné se napojíme na trasu č. 32 a dojedeme až na Červenou Lhotu. Zpět se vracíme po trase č. 32 přes Pluhův Žďár až do vsi Studnice, kde se odkloníme na cyklotrasu č. 1148 a přes Velký Ratmírov a Děbolín se kolem letiště vrátíme do J. Hradce.
Celková délka trasy je cca 51 km.

Krátký okruh Rožmberského dědictví
Z J. Hradce se vydáme po cyklotrase č. 1236 směrem do Políkna a odtud do Plavska. Cesta po silnici je poměrně nenáročná. Z Plavska pokračujeme po trase do Hatína. Tam zamíříme zpět do J. Hradce buď přes Stajku, nebo menší oklikou po silnici přes Roseč, Ratiboř a Matnou.
Celková délka trasy je cca 20 km.

Výlet na Lásenickou tvrz
Z města se vydáme po trase č. 32 směrem na Horní a Dolní Žďár. Cestou narazíme na dostatek příležitostí k odpočinku i občerstvení. Pokračujeme po stezce (která vede střídavě po silnicích a po polních cestách) přes Malíkov nad Nežárkou do Nové vsi. Kousek za ní však trasu opustíme a odbočíme po č. 1117 směrem na Lásenici. Odtud se vydáme podél žluté pěší po silnici do Vydří. Odtud lze buď do Políkna nebo do Poště; v obou případech se napojíme na trasu č. 1236 vedoucí až do J. Hradce.
Celková délka trasy je cca 25 km.

Na skok do Kanady
Vyjedeme z J. Hradce po trase č. 32 a budeme se jí držet až k rozcestí za Novou Vsí. Tam se odpojíme na trasu č. 1117 směrem na Číměř a Matějovec. Projedem přes Bílou a Číměř až do Dobré Vody, kde opět změníme směr a vydáme se po trase č. 1119 na sever do Kunějova. Kousek za Kunějovem se potkávají trasy 1119 a 1241, my se vydáme po č. 1241 kolem Kačležského rybníka do Kačleh a dále do Hrutkova a odtud až do J. Hradce.
Celková délka trasy je cca 38 km.

Ratmírovský okruh
Cesta nás zavede do rekreačního letoviska Malý Ratmírov a zpět. Vyjdeme po trase č. 1113 a budeme se jí držet celou cestu až do Malého Ratmírova. Vyjedeme do kopce až za něj a ve Vlčicích odbočíme na trasu č. 1115. Ve Střížovicích však tuto trasu opustíme a vydáme se op č. 1242 kolem Krvavého rybníku, přes Hospříz až k rozcestí na Kačlehy, kde nám cestu do J. Hradce převezme trasa č. 1241.
Celková délka trasy je cca 28 km.

Radouňský a Skrýchovský okruh
Přes dvě radouně a dva Skrýchovy nás zavede krátký výlet, který započneme vyjetzím z města směrem do Dolního Skrýchova. Zde se vydáme po trase č. 321 do Dolní Radouně a odtud do Kostelní Radouně. Po krátkém souběhu tras č. 321 a č. 1237 (směrem na Novou Včelnici) se na rozcestí odpojíme na č. 1237 a pojedem na jih kolem Lovětina a kousek podél dráhy úzkorozchodné železnice do Horního Skrýchova. Z nějd do Skrýchova Dolního a jsme opět na okraji J. Hradce, kde jsme začínali.
Celková délka trasy je cca 21 km.