Rybník Vajgar

Rybník uprostřed města je jedním z jeho symbolů. Vznikl na místě někdejších bažin, na ostrohu před vtokem Hamerského potoka do řeky Nežárky. První listinná zpráva o Vajgaru je z června 1399, tou dobou byl však již dávno součástí hradního a městského opevnění. Analýza sedimentů ukázala, že se zde usazovaly někdy od roku 940. Rybník byl původně nazýván Městský nebo Zámecký, nynější pojmenování pocházející z německého "Weiher" (rybník) dostal až koncem 17. století. Vajgar býval především rybníkem užitkovým, výnos z ryb znamenal zejména pro vrchnost značný zdroj příjmů.

Kamenný most z poloviny 18. století s barokními plastikami a obloukem historického osvětlení od Františka Křižíka pomyslně dělí rybník na dvě části: Malý Vajgar, v jehož vodách se malebně shlíží zámek a část starého města, a Velký Vajgar, kterému dominuje uměle vytvořený ostrůvek z 50. let 19. století, jenž nechal pro svoji manželku nasypat hrabě Jaromír Černín. Rybník nemá tradiční sypanou zemní hráz, jeho hladina je vzedmuta 2 stavidlovými objekty ve skalní úžlabině na konci Malého Vajgaru. Celková výměra rybníka je 49 ha, maximální hloubka necelých 5 metrů.


Ve druhé polovině 19. století vznikly u Vajgaru dvě plovárny - vojenská a veřejná. Již koncem 19. století se obě plovárny spojily v jednu. Od roku 2000 je v Denisově ulici otevřena zrekonstruovaná plovárna pro veřejnost, která však díky špatné kvalitě vody slouží pouze jako Sluneční louka a není určena ke koupání (Vajgar byl proto vyřazen ze seznamu přírodních koupališť). Od května do října si však lze zasportovat (tenis, volejbal, nohejbal) nebo si půjčit lodičky pro výlet po hladině rybníka. Na protějším břehu mohou návštěvníci využít atrakcí v aquaparku nebo krytém bazénu. Kolem rybíka Vajgar vede také naučná stezka. V září se každoročně pořádají veslařské závody pod patronací Václava Chalupy - Chalupa Cup.

Pro prohlídku města doporučuji využít služeb průvodce.

Kontakt:

» adresa: Sportoviště a půjčovna lodiček, Denisova ulice
» tel.: +420 602 427 991, 607 127 347
» web: www.sportrelaxjh.hy.cz