Vojenské muzeum

V zámecké bráně při vstupu na 1. nádvoří Státního hradu a zámku je otevřeno vojenské muzeum. Expozice pojednávají o československé předválečné armádě z let 1918 až 1938 a věnují se zejména období mobilizace. Návštěvníky seznámí s událostmi roku 1938. Jednotlivé dobové exponáty, pocházející z meziválečného období, jsou umístěny velmi působivě. Je zde i maketa objektu lehkého opevnění (tzv. řopíku) s osazenou výzbrojí a vnitřním vybavením, kulometné hnízdo s těžkým kulometem, civilní protiletecký kryt, dobové ležení vojáků či střílna bunkru s kulometnou lafetou. Nechybí ani ukázky výstrojí a výzbrojí čs. armády. Vše doplňují texty, tabulky a k vidění jsou i kopie významných dokumentů té doby, které mají vztah k obraně jižních Čech.

Expozice zároveň slouží jako obchod s literaturou, pohlednicemi a modely se zaměřením na čs. armádu a čs. opevnění. Součástí je výstavka věnovaná dětem, které si mohou přímo vyzkoušet např. uniformu, přilby, plynové masky a podobně, nebo se vyfotografovat se zbraněmi.

Na zachovalé objekty čs. opevnění se můžete zajet podívat např. do obce Klášter (II) nebo ke Slavonicím (viz část o České Kanadě).

Otevírací doba:

• červen a září: denně 10 - 17 hodin
• červenec a srpen: denně 10 - 18 hodin

Kontakt:

» adresa: Dobrovského 1 (vstupní brána hradu a zámku)