Náboženská obec židovská

Povolení usadit v Jindřichově Hradci 8 židovských rodin obdržel Oldřich II. z Hradce od krále Václava II. roku 1294. Není však potvrzeno, zda bylo skutečně realizováno. Dokladem o židovském osídlení je až zpráva o pogromu roku 1337 nebo 1338. Ve 2. polovině 14. století zde žily 4 rodiny, roku 1682 už 6 rodin (snad od konce 16. stol. existovala malá modlitebna), roku 1795 žilo ve městě 11 rodin (76 osob), roku 1880 snad maximum 301 osob židovského vyznání (3% obyvatel města), v roce 1930 ještě 234 osob. Po druhé světové válce nebyla židovská náboženská obec již obnovena.

Židovské ghetto tvořilo několik domů v dnešní Školní ulici. Po požáru roku 1801 byly domy přestavěny do dnešní podoby. V obecním domě č.p. 188 býval rabinát, škola a zimní modlitebna. Stará synagoga stála v Kostelní ulici, mezi židovskými domy. Byla postavena nebo spíše přestavěna ze starší budovy roku 1770, po požáru obnovena r. 1803. Větší nová synagoga byla vystavěna roku 1867 v novogotickém slohu na místě staré synagogy. Od roku 1952 ji využívá jako modlitebnu sbor Církve československé husitské. Původní zařízení se nedochovalo.

Židovský hřbitov, národní kulturní památka, je pravděpodobně jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Založen byl již před rokem 1440. Na hřbitově je zhruba 200 náhrobků. Nejstarší čitelný náhrobek z roku 1714, v roce 1773 byl hřbitov ohrazen zdí. Součástí hřbitova je také hřbitovní domek zřejmě z počátku 19. století a moderní funkcionalistická obřadní síň s původním zařízením a připojenou vozovnou a márnicí z roku 1937. Z centra města vede ke hřbitovu žlutá turistická značka. Hřbitov se nachází na jihozápadním okraji města za sídlištěm Hvězdárna.

V Jindřichově Hradci se narodili např. operní dirigent Kurt Adler (1907 - 1977), operní pěvec-basista Národního divadla Karel Berman (1919 - 1995) či malíř Robert Piesen (1921 - 1977).

Židovský hřbitov je přístupný po domluvě (lze přímo na místě).

Kontakt

Synagoga
» adresa: Kostelní 188/I
Židovský hřbitov
» adresa: Pod Vrchy