Hřbitovní kostel Svatého Václava

Původní gotický kostelík na předměstí, jižně od centra města, je připomínán poprvé roku 1399. V letech 1457-1479 zde působili františkáni. Ti se posléze přestěhovali do kláštera při kostele sv. Kateřiny. Roku 1550 vydal farář Jan z Milevska nařízení, že hradečtí obyvatelé musejí být pohřbíváni u kostela sv. Václava, hřbitov však byl posvěcen až v roce 1576. Roku 1606 kostel přestavěli jezuité, avšak již roku 1618 byl zcela vypleněn Dampierovým vojskem, kterému se nepodařilo dobýt město. Roku 1621 byl kostel znovu opraven, hlavní oltář byl pořízen roku 1647. Další zhouba přišla s požárem v roce 1801, kdy byl kostel téměř celý zničen. Avšak již roku 1816 byl opraven z příspěvků měšťanů a obyvatel okolních vesnic, kteří zde pochovávali své zesnulé.

Celkové opravy se kostelu dostalo v roce 1991. Hodnotný je zejména jeho žebrově klenutý gotický presbytář, socha sv. Václava zřejmě z roku 1647 a četné náhrobky s figurálními reliéfy (i zvenku kostela). Přilehlá čtyřboká věž a vedle ní kaple s nástěnnou malbou jsou z 19. století. Hřbitov při kostele byl využíván až do 20. století. Kostelík je jednolodní s pětibokým presbytářem a obdélníkovou sakristií po pravé straně. K průčelí lodi přiléhá čtyřboká věž, která v patře přechází v charakteristickou osmibokou jehlancovou střechou z roku 1878. Vedle věže je otevřená kaple s nástěnnou malbou z 19. století. V gotických oknech presbytáře jsou kružby, v lodi bez kružeb. V oknech jsou barevná skla od Fr. Schlingra.

Kostel není běžně přístupný, slouží jako obřadní síň pohřební službě.

Kontakt

» adresa: Václavská ulice
» web: www.proboststvi-jh.cz