Kostel sv. Maří Magdalény a bývalá jezuitská kolej se seminářem

Kostel sv. Maří Magdalény, založený Jindřichem z Hradce počátkem 13. století, patřil k nejstarším stavbám tohoto druhu ve městě a je možné, že se jedná o nejstarší kostel ve městě vůbec. Protože kostel nebyl velký, býval často nazýván kaplí. Byl součástí "špitálu", směřujícího k Nežárecké bráně. Koncem 16. století byl připojen k jezuitské koleji, vybudované na popud Adama II. z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Montfortu v souvislosti s příchodem Jezuitů do Hradce. V roce 1615 však kostel shořel. V letech 1628 - 1633 nechal Vilém Slavata na jeho místě vystavět od základů novou pozdněrenesanční kapli sv. Maří Magdalény s přepychovými štuky v klenbě a nádhernou výzdobou. Raně barokní kostel je jednolodní s pětibokým presbytářem. Na jeho jižní straně je kaple sv. Hypolita s historicky cennými freskami. K budově jezuitské koleje přiléhá kaple sv. Maří Magdaleny v dnešní podobě z první poloviny 17. století, jejíž interiér je zajímavý unikátní štukovou výzdobou. Objekty jsou od roku 1995 v majetku města. Kaple je nyní využívána k výstavním, kulturním a společenským účelům.

Jezuitská kolej byla po zrušení Jezuitského řádu v 18. století upravena na kasárna. Komplex budov bývalé jezuitské koleje tvoří druhý největší objekt ve městě. Budova koleje slouží od roku 2002 jako národní muzeum fotografie. Kolej je Nežáreckou branou spojena s bývalým jezuitským seminářem, který je od roku 1927 sídlem jindřichohradeckého muzea.

Kaple je otevřena pouze pro kulturní a společenské účely, lze si však objednat samostatnou prohlídku v informačním středisku.

Kontakt

» adresa: Kostelní ulice
» tel.: +420 384 363 546
» e-mail: info@jh.cz
» web: www.jh.cz

Národní muzeum fotografie - bývalá jezuitská kolej
• viz Národní muzeum fotografie
Muzeum Jindřichohradecka - bývalý jezuitský seminář
• viz Muzeum Jindřichohradecka