Kostel sv. Kateřiny s bývalým františkánským klášterem a klášteříček

Prostá jednolodní svatyně klášterního kostela byla vystavěna roku 1478 - 1491. Jindřich IV. z Hradce kostel soplu s klášterem předal františkánům. Roku 1619 byli františkáni vyhnáni protestanty a kostel byl zapálen. Znovu byl zřízen Vilémem Slavatou. Roku 1625 byla dostavěna na severní straně kostela kaple sv. Barbory, která vystupuje z budovy pětibokým závěrem stejně jako presbytář kostela (nástěnné malby v kapli jsou od Fr. Reše). Kaple přiléhá k východní chodbě kláštera, který byl dobudován r. 1644. K jižní straně lodi byly v 17. století přistavěny dvě kaple rondelového typu - roku 1662 kaple sv. Antonína Paduánského a v letech 1674 - 1675 kaple sv. Portiuncule (k ní se dodnes váže slavná jindřichohradecká pouť porcinkule, která se koná první neděli v srpnu). Kaple je bohatě zdobena raně barokními štukovými pásy a malbami mariánského cyklu od G. Tencally. Roku 1682 sem byly přeneseny ostatky sv. Theodora, 1672 byl vystavěn portikus na čtyřech toskánských sloupech. Hlavní oltář v lodi kostela byl zhotoven v roce 1804, neboť velká část původního vybavení shořela při požáru roku 1801. Před kostelem stojí kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Theodora, umístěné po stranách kříže, postavené roku 1738.

Na severní straně přiléhá ke kostelu františkánský klášter, čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří, s křížovou chodbou v přízemí. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým ornamentem. Jsou zde dochována krásná rokoková kamna z roku 1780 od jindřichohradeckého mistra J. Hájka. Klášter byl zrušen v roce 1950.

Přes ulici naproti klášteru byl spojen s kostelem krytou chodbou na arkádách tzv. "klášteříček". Byl založen roku 1534 Annou z Münsterberka, vdovou po Jindřichovi IV. z Hradce, jako špitál pro malomocné. Ten byl r. 1598 zrušen a "klášteříček" se stal vdovským sídlem hradeckých šlechtičen. Kateřina z Montfortu pak dala postavit spojovací chodbu ke kostelu. Budova byla později barokně upravena, v roce 1801 vyhořela. Od roku 1849 zde byl umístěn soud, později však budova chátrala. V roce 2003 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a od té doby opět slouží pro potřeby soudu.

Kostel ani klášter nejsou přístupné, kostel je otevřen pouze během konání mší.

Kontakt

» adresa: roh ulice Nádražní a Klášterská
» web: www.proboststvi-jh.cz