Kostel sv. Jana Křtitele s bývalým minoritským klášterem

Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotický kostel vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století na místě starší románské stavby. Původní záměr basiliky byl posléze zredukován v asymetrické dvoulodí. Od počátku 14. století byl pravděpodobně ve správě řádu německých rytířů. Dokončení presbytáře a hlavní lodi spadá do první poloviny 14. století, kdy kostel připadl minoritům. Kolem poloviny téhož věku byla hlavní loď vyzdobena mimořádně rozsáhlým nástěnným obrazovým cyklem výjimečných výtvarných kvalit, které zařazují kostel mezi významné české gotické památky.

Založení trojkřídlého jednopatrového kláštera je spojováno s Oldřichem III. z Hradce (1316 - 1348). Kamenný ambit kláštera minoritů vyrůstal postupně od druhé poloviny 14. století až do konce století patnáctého. Rajský dvůr obklopuje křížová chodba, pinakotéka pozdně gotických maleb, které se nacházejí v několika vrstvách a představují jeden z nejrozsáhlejších souborů svého druhu v českých zemích. K východnímu křídlu kláštera se přimyká bývalá kapitulní síň, později tzv. Soukenická kaple, působivá ukázka jihočeské architektonické tvorby. Roku 1564 byl klášter přeměněn na špitál a před jeho západní průčelí vystavěna nová budova špitálu ve stylu renesančním. Perlou vrcholné gotiky je ovšem kaple sv. Mikuláše, vystavěná před rokem 1369. Tato boční kaple se svou věží a hranolovitou lucernou ukrývá ve svém interiéru malebnou ukázku české gotické architektury. Expozice, nacházející se v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie, prezentuje církevní oltářní architekturu a plastiky převážně z období renesance a baroka.

V interiéru kostela se nacházejí cenné raně barokní oltáře (ty postranní pocházejí z kostela sv. Maří Magdalény), renesanční a barokní lavice, kazatelna se sochou sv. Jana Křtitele a řada náhrobků. Centrální obraz hlavního oltáře představující křest Christův je kopií slavného obrazu Q. Reniho od K. Schrödera.

Celý objekt patří od 80. let minulého století muzeu, v letních měsících je přístupný a je též využíván jako koncertní nebo výstavní síň. Klášter je již z velké části zrekonstruován, včetně veřejně přístupných klášterních zahrad, část interiéru slouží jako výstavní objekt jindřichohradeckého muzea.

Otevírací doba:

Klášter a kostel
• 1. červenec - 31. srpen denně

Výstavy
• 1. květen - 30. prosinec denně mimo pondělí (24. prosince zavřeno)
• 1. červenec - 31. srpen denně
• vždy  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin

Kontakt

» adresa: Štítného 124/I
» tel.: +420 384 363 660
» e-mail: muzeum@mjh.cz
» web: www.mjh.cz