Kostel sv. Jakuba s černínskou hrobkou

Parku na návrší nad řekou Nežárkou dlouho dominoval kostel sv. Jakuba, který se po založení lesoparku pomalu začal schovávat mezi vzrůstající stromy. Původně snad na tomto místě stávala pozorovací tvrz, později kostelík s věžičkou. Roku 1605 jej nechala Marie Maxmiliána Hohenzollernová, choť Jáchyma Oldřicha z Hradce, přestavět. Původní gotický kostelík dosloužil na konci 18. století a v roce 1793 byl zrušen. Poté jej na nějaký čas využívala hradecká posádka jako skladiště střelného prachu. V polovině 19. století (1856) byl stržen a na jeho místě vystavěn novogotický kostel (vysvěcen 1860). Ve stejné době pod ním nechal hrabě Černín vystavět rodovou hrobku. Pod kostelem byl vylámán sklep, kam nechal Evžen Černín (1796 - 1868) z Vídně převést těla svých rodičů a dvou malých sester. Sám zde pak byl pochován a po něm jeho nástupci. Poslední Černín, JUDr. Rudolf Černín, sem byl uložen roku 1932.

Do lodi se vchází z průčelí síňkou pod věží. V tympanonu nad vchodem je Ukřižovaný s Pannou Marií a sv. Janem od Fr. Maliovského. Vchod do hrobky je pod severní stěnou kostela. Okolní park byl upraven lesmistrem Wachtlem v letech 1854-1856. Od poloviny 20. století však kostelík nebyl udržován a dodnes není v odpovídajícím stavu.

Směrem ke kostelíku vede z města křížová cesta, vystavěná v 16. století a upravená ve století devatenáctém. V současné době má 14 zastavení.

Kostel není přístupný.

Kontakt

» adresa: Jakubské sady