Bývalý špitální kostel sv. Alžběty

Nevelký objekt z let 1399 - 1415 u Vajgarského mostu, koncipován původně jako síňové dvoulodí. V průběhu staletí byl několikrát stavebně i funkčně přehodnocen, v 15. století byl přestavěn na gotický kostel, roku 1618 vypálen, upraven barokně znovu vyhořel roku 1773. Roku 1828 byl upraven na byt a kovárnu a v roce 1992 pak nakonec přestavěn na menší hotel s restaurací. V současnosti je zatím bez většího využití.

Kostel není přístupný.

Kontakt

» adresa: roh ulic Nábřeží, Václavská a Vídeňská