Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční kostel nejsvětější Trojice nechali vybudovat hradeční utrakvisté ke konci 16. století (1590 - 1594) při novém hřbitovu (1582 - 1584) na okraji města. Později byla k jižní straně kostela přistavěna tzv. Pirchanská kaple, nejcennější část kostela s bohatou výzdobou a hrobkou rodiny Šimona Pirchana. Počátkem 17. století probíhaly ve městě boje mezi katolíky a utrakvisty. Vilém Slavata přisoudil kostel sv. Trojice jezuitům. Roku 1619 ho direktoři přisoudili opět podobojím, ale po návratu jezuitů roku 1621 znovu připadl pod jejich patronát. Roku 1752 byl kostel nově zaklenut, presbytář má klenbu v závěru s lunetami bez žeber.

Kostel je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem. Renesanční oltář kaple je vystaven v jindřichohradeckém muzeu. Původní věž hřbitovního kostela byla do současné podoby upravena v 19. století, poslední úpravy kostela proběhly v roce 1999.

Po obvodu chrámu, který není již léta přístupný, se dodnes zachovaly náhrobky významných osobností z 19. století, samotný hřbitov však byl v roce 1961 zrušen a přeměněn v park. Mimořádnou pozornost na sebe poutá především velká empírová hrobka rodiny Landfrasovy v podobě antického chrámu a rodinná hrobka černínských lesníků Wachtelů.

Kostel není přístupný.

Kontakt

» adresa: křižovatka ulic Jarošovská, Claudiusova a Miřiovského