Turistické informace

Česká Kanada je přírodní park v jihovýchodních Čechách rozprostírající se jihovýchodně od Jindřichova Hradce, ohraničený přibližně městy Kunžakem, obcí Českým Rudolcem, Slavonicemi, Novou Bystřicí a obcí Horní Pěna. Jižní hranice probíhá podéle státní hranice s Rakouskem. Pravděpodobně právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou.

Po geomorfologické stránce krajina náleží především jihozápadnímu cípu Javořické vrchoviny, severozápadní část tvoří Jindřichohradecká pahorkatina, která na jihozápadě navazuje na třeboňskou pánev. Větší část oblasti pokrývá kopcovitá a silně zalesněná žulová Novobystřická vrchovina, která na severu navazuje na masív Českomoravské vrchoviny.

Přírodní park Česká Kanada (vyhlášen roku 2004 o současné rozloze 283 km2) sleduje zachování maxima přírodních krás a hodnot a vysoké kvality životního prostředí. Má mimořádný význam v územním systému ekologické stability a v neposlední řadě jsou důležité i jeho vodohospodářské funkce. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Koštěnický potok, řeka Dračice a Hamerský potok. Českou Kanadou také probíhá hlavní evropské rozvodí Labe-Dunaj. Nejvyšším vrcholem České Kanady je Vysoký kámen (738 metrů nad mořem), nadmořská výška se nejčastěji pohybuje mezi 550 až 650 metry. K západnímu okraji České Kanady se přimyká menší přírodní park Homolka - Vojířov, který dále na západ a jihozápad přechází v CHKO Třeboňsko. Na severovýchodě hraničí Česká Kanada s přírodním parkem Javořická vrchovina.

Česká Kanada je krajina s osobitým kouzlem a atmosférou. Odměnou za čas, který zde strávíte, vám budou nejen mnohá setkání s historií, ale také klikaté lesní pěšiny s vůní hub, tajuplná skaliska, rozlehlé prosluněné rybníky a řada dalších nádherných scenérií. Je vhodnou oblastí zejména pro turistiku šetrnou k životnímu prostředí. Absence těžšího průmyslu široko daleko, řidší osídlení a donedávna nepřístupné hraniční pásmo umožnily zachovat jedinečnost a čistotu zdejší krajiny. Je pouze na nás, zda se k ní budeme chovat tak, jak si zaslouží.

Celé území je malebným kouskem zalesněné a na vodní plochy bohaté krajiny s velkým přírodním potenciálem, které láká zejména k aktivnímu odpočinku, ale také ke klidné rekreaci a v neposlední řadě i ke sběru hojně rostoucích lesních plodů či rybolovu. Ten, kdo chce načerpat skutečnou sílu a klid v krásné přírodě plné lesů, rybníků, kopců, říček a potoků, je zde na správném místě. Množství zdejších rybníků je často využíváno pro letní rekreaci, rybaření i sporty, ráz krajiny pak tuto oblast předurčuje pro pěší i cyklistické toulky přírodou, sběr lesních plodů, návštěvu památek, ale také pro klidnou rekreaci v krásném prostředí jihovýchodních Čech.

Česká Kanada však není přitažlivá pouze v létě. Pro své mírně drsnější podnebí a vyšší nadmořskou výšku má velmi dobré sněhové podmínky. Není sice typickou lyžařskou oblastí, ale na běžkách si zde můžete přijít na své. V oblasti jsou i dva lyžařské vleky.

Česká Kanada se také může pochlubit jedním technickým unikátem a tím je úzkorozchodná trať vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, která se jako had vine západní a střední částí České Kanady. Tato úzkokolejka o rozchodu 760 mm patří mezi technické a historické pamětihodnosti naší republiky.

Přijměte tedy pozvání na návštěvu České Kanady. Litovat jistě nebudete.

Informační střediska
Informační střediska se nacházejí v Jindřichově Hradci, Nové Bystřici a ve Slavonicích.
Jindřichův Hradec: Panská 134, tel.: +420 384 363 546, e-mail: <info@jh.cz>, web: infocentrum.jh.cz
Nová Bystřice: Mírové náměstí 53, tel.: +420 384 386 909, e-mail: <info@novabystrice.cz>, web: www.novabystrice.cz
Slavonice: Náměstí Míru 480, tel.: +420 384 493 320, e-mail: <i@slavonice-mesto.cz>, web: www.i.slavonice-mesto.cz

Průvodcovské služby
Služby průvodce v oblasti České Kanady, pro menší i větší skupiny. Různě tématicky zaměřené, programy na přání apod. Více informací najdete zde.