Rybníky, řeky, potůčky

Česká Kanada, to jsou rozsáhlé vodní plochy, zádumčivé rybníčky, říčky a lesní potůčky. Českou Kanadou také prochází hlavní evropské rozvodí Labe - Dunaj.

Krvavý a Kačležský rybník
Krvavý rybník je poprvé připomínán již roku 1255; má dvě hráze s rozložitými duby a ostrov. Název získal podle barvy hlinitého dna, původně nesl název Zármutek. Zemní hráz má délku 490 metrů, vodní plocha činí 127 hektarů. Kačležský (176 hektarů), půvabně zasazený do krajiny a obklopen lesnatými vrchy, upravoval naposledy Jakub Krčín ještě před stavbou Rožmberka. Území obour rybníků, včetně jejich přilehlého okolí, je přírodní rezervací, významnou ornitologickou lokalitou.

Komorník
Oblíbený rekreační rybník (68 hektarů) mezi městečky Kunžak a Strmilov. Založen Zachariášem z Hradce ve druhé polovině 16. století. Vyznačuje se svým protáhlým tvarem.

Osika
Rekreační rybník (68 hektarů). Založen byl mnichy z nedalekého kláštera pod názvem Aspe (počáteční písmena kláštera Abatia Sancti Pauli). Nedaleko rybníka se nachází čtyřboký žulový jehlan z 19. století, obelisk připomínající založení nejstarší měřické sítě v českých zemích. V okolních lesích můžete narazit na zbytky československého opevnění.

Pěněnský rybník
Rekreační rybník nazývaný také "Dřevo" na okraji obce Horní Pěna.

Ratmírovský rybník
Jeden z nejstarších rybníků na Jindřichohradecku. Vznikl přehrazením Hamerského potoka již ve 13. století. Jeho výměra činí 80 hektarů a je využíván jako významný rekreační rybník.

Vodní nádrž Landštejn
Přehradní nádrž pro úpravu pitné vody na potoku Pstruhovci v údolí pod hradem Landštejnem (39 hektarů). Sypaná hráz je 380 metrů dlouhá a 25 metrů vysoká.

Zvůle
Rekreační rybník (8 hektarů) s rekreační osadou. Po celé ploše dna jsou roztroušeny balvany, stejně tak jich mnoho najdeme v okolních lesích.

Horní a Dolní Žišpašský rybník
Tyto spojené rekreační rybníky napájí říčka Dračice. Horní Žišpašský rybník sloužil kdysi k chovu bobrů, proto se mu také někdy říká "Bobří".

Kačer
Rybník v téměř opuštěné krajině poblíž hranic, v pěkné poloze, jejíž romantičnost zvyšují okolní lesy. Rybník leží na Romavském potoku, má plochu 33 ha a slouží především k chovu ryb.

Koštěnický potok
Pramení v Novobystřické vrchovině. Krátce vytváří také státní hranici s Rakouskem. Protéká Staňkovským rybníkem a poté se vlévá do Lužnice. V minulosti byl nazýván také Hostice.

Dračice
Říčka, mající charakter podhorské bystřiny. Pramení u Kaprounu a teče převážně jižním směrem do Rakouska, poblíž Rapšachu se však vrací zpět na naše území a poté vtéká do Lužnice. Místy velmi dobře zachovalé přírodní porosty.

Hamerský potok
Nejvýznamnější levostranný přítok řeky Nežárky. Protéká rybníky Hejtmanem, Ratmírovským, Vajgarem. Je sjízdný od Malého Ratmírova do J. Hradce. Pod Ratmírovským rybníkem kaskády. Od obce Blažejov do Jindřiše protéká kaňonem zvaným Jindřišské údolí.

Pstruhovec
Potok pramenící jižně od Matějovce, ústí do Rakouské Dyje. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, je na něm vybudována vodní nádrž na pitnou vodu Landštejn.