Památky technického rázu

Areál pohraničního opevnění
Více či méně zachovalé objekty první linie československého pohraničního opevnění, která se táhne podél česko-rakouských hranic. Blíže pod odkazem "Areál opevnění".

Hvězdárna u Kunžaku
Asi 2 km jihovýchodně od Kunžaku směrem na osadu Terezín stojí objekt hvězdárny, budovaný v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Hvězdárna slouží především jako druhá stanice v programu dvoustaničního pozorování meteorů velmi citlivou televizní technikou. Hvězdárna může být pro veřejnost otevřena jen po předchozí domluvě, tel.: +420 384 399 134.

Obelisk u Albeře
U silnice směrem na Blato se nachází obelisk terezínského poledníku, který připomíná založení nejstarší měřické sítě v českých zemích.

Rozhledna na česko-rakouské hranici
Téměř na hranici stojící menší rozhledna. Dojít k ní lze pouze z rakouské strany, od přechodu za Novou Bystřicí vede asi 1,5 km dlouhá cesta. Rozhledna se nachází cca 400 metrů severně od rakouského Hirschenschlagu.

Slavonické podzemí
Středověké podzemí vzniklo, na rozdíl od jiných městských podzemí, zejména potřebou odvodnit sklepy domů, které začínala zaplavovat spodní voda. Proto jsou zde chodby velmi úzké (průměrná výška 1,5 m a šířka 40-60 cm) a na jejich budování se podílely hlavně děti z důvodu snadnějšího pohybu ve stísněných prostorách. Pro návštěvníky je zpřístupněna část chodeb.

Kontakt: » tel.: +420 777 038 978
» web: podzemi.shslavonice.cz

Vodní pila Peníkov
V malé osadě Peníkov u Českého Rudolce stojí pod hrází rybníka malá celodřevěná pila s vodním pohonem. Její úplnost, původnost i zachovalost vybavení je ojedinělá a pila je proto prohlášena za nemovitou kulturní památku. Voda rybníka poháněla pilu a mlýn pravidelně od druhé poloviny 19. století až do doby po druhé světové válce, pila byla využívána příležitostně až do 70. let 20. století. Z bývalého mlýna se stal rekreační objekt. Zachovalý stav budovy i vybavení pily umožnil bez citelných změn obnovit stav, který odpovídá pravděpodobné přestavbě pilnice krátce před první světovou válkou. Cílem obnovy bylo pilu nejenom zachovat, ale uvést ji také do provozuschopného stavu a zpřístupnit ji veřejnosti. Jak se to podařilo, můžete během její návštěvy posoudit i vy. Ukázkový pořez probíhá v květnu a září každou sobotu ve 14 hod., v červnu až srpnu každou středu a sobotu ve 14 hod. (mimo tyto termíny lze po dohodě s paní H. Langovou, viz kontakt).

Kontakt: » tel.: +420 602 464 925
» web: sweb.cz/pilapenikov

Úzkorozhodná železnice
Trať z roku 1897 spojuje Jindřichův Hradec a Novou Bystřici. Rozchod kolejí je 760 mm. Na trati je pravidelně prvozována osobní i nákladní doprava, v sezóně jsou vypravovány parní soupravy s historickými vozy. Mezi zajímavosti na trati patří kamenný viadukt v obci Albeř, kamenná zeď v lese mezi J. Hradcem a vsí Jindřiš, lesní zastávka Kaproun s příběhem Járy Cimrmana a zachovalé objekty v některých zastávkách.

Jindřichohradecké úzkokolejky, nejrozsáhlejší systém veřejných úzkorozchodných regionálních drah v České republice, tvoří tratě Jindřichův Hradec - Kamenice nad Lipou - Obrataň (46 km, otevřena 24. 12. 1906) a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (33 km, provoz zahájen 1. 11. 1897). Rozchod kolejí je 760 mm. Tratě najdete v celostátním jízdním řádu pod čísly 228 a 229.

Českou Kanadou prochází jižní větev, zvaná "Bystřička". Její trasa vede z Jindřichova Hradce přes Jindřiš (5 km), Blažejov (8 km), letovisko Malý Ratmírov (10 km), Střížovice (13 km), Kunžak-Lomy (18 km), lesní zastávku Kaproun (22 km), Senotín (24 km), Hůrky (27 km), Albeř (30 km, v blízkosti rybník Osika) až do Nové Bystřice (33 km) a zpět.

Každý rok vyjíždějí v sezóně na trať pravidelné parní vlaky. V čele vlaku se setkáte s parní lokomotivou U 47.001 "Malletkou", vyrobenou v Kasselu v roce 1907, nebo s U 46.001 "Rešicou" z Transylvánie, vyrobenou v rumunské Rešici v roce 1958, či s lokomotivou typové řady U 37 z roku 1898. Cestu pak strávíte v některém z historických vagónů.

Ve všech vlacích je povolena přeprava kol. Většina zastávek je na znamení. Jízdenky se prodávají ve vlaku a ve vybraných stanicích JHMD, platí zde zvláštní tarif. Je možná i rezervace míst nebo celého vagónu, a to nejméně 24 hodin předem. Součástí vybraných vlaků je i bufetový vůz. Přepravy skupin nad 20 osob je nutné nahlásit nejméně 24 hodin předem. Na objednávku lze vypravit i zvláštní vlak.

V kombinaci s vlakem JHMD a autobusem společnosti JH Bus se můžete o prázdninách ve vybrané dny vydat také na Červenou Lhotu a na Landštejn. Mezi Červenou Lhotou a Jindřichovým Hradcem a mezi Novou Bystřicí a Landštejnem se svezete historickým autobusem, zbytek trasy z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice pojedete úzkokolejkou. Z (české) úzkokolejky na (rakouskou) úzkokolejku se můžete vydat přeshraniční autobusovou linkou Nová Bystřice - Heidenreichstein (Rakousko), která bývá v provozu o letních prázdninách. Waldviertelské úzkorozchodné železniční sdružení (WSV) provozuje vlaky "WACKELSTEIN EXPRES". Vlaky jsou taženy parními nebo motorovými lokomotivami a jezdí krajinou Horního Waldviertelu mezi Heidenreichsteinem a Altnagelbergem (13 km).

Kontakty:
Jindřichohradecké místní dráhy
» tel.: +420 384 361 165
» e-mail: office@jhmd.cz
» web: www.jhmd.cz
JH Bus
» web: www.jhbus.cz
Waldviertelské úzkorozchodné železniční sdružení
» web: www.erlebnisbahn.at/wsv

Popis trasy úzkokolejky je zde.