Další památky a zajímavosti

Bizoní farma
Asi 3 kilometry od Starého města pod Landštejnem při cyklostezce č. 1007 (1007a) se nachází ohrada, v níž se pase stádo bizonů amerických. Další bizoni jsou v ohradách na samotě Rožnov nedaleko Matějovce.

Kontakt:
Bizoní farma Rožnov
» web: bizonifarma.mypage.cz

Muzeum samorostů
V hájovně pana Tůmy na okraji Slavonic můžete navštívit unikátní výstavu samorostů pod širým nebem. Pan Tůma sbírá samorosty již téměř 40 let. Venkovní expozice velkých kusů, které tvoří i posezení kolem ohniště, je přístupná stále. Hájovna i samorosty si zahrály také v některých českých filmech, např. Cesta z města či Pelíšky, vracejí se sem i členové divadla Sklep.

Nejsevernější bod Rakouska
Nejsevernější výspa našich jižních sousedů se nachází na soutoku dvou potoků, Koštěnického a Červeného, místo je přístupné pouze pěšky. V blízkosti se nachází lesní hotel a také Novomlýnský rybník s možností koupání.

Oáza Maříž
Maličká víska v blízkosti hranic. Centrum keramiky a odpočinku. Keramická dílna s Mařížskou a Novoříšskou keramikou, restaurace, ubytování a galerie.

Kontakty:
Autorská originální keramika Maříž, restaurace
» web: www.aokmariz.cz
Restaurace, ubytování, Novoříšská keramika
» web: www.veselyosel.cz

Trojmezí
Na místě, kde se setkává území Čech, Moravy a Rakouska je umístěn hraniční kámen. V blízkosti tohoto zajímavého místa lze najít další přírodní památky. Jednou z nich je např. Lešnická kamenná studánka z roku 1846. Původně patřila k Lešnickému zámečku, odtud také pochází název "U Zámečku". Dále lze zmínit kaskádu tří rybníčků z 19. století, které dříve sloužily k vodárenským účelům, dnes jsou nevyužité. Na místě jsou vidět původní hráze.

Památník železné opony
Ženijně technické zátarasy u obce Kadolec nedaleko Starého Města pod Landštejnem ukazují část železné opony z konce 80. let, která je zde vybudována na původním místě.

Úzkorozchodná trať
Mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí byla uvedena do provozu v roce 1897 a má délku 33 kilometrů. Na její stavbě pracovalo mnoho italských dělníků. Jízda po této trati patří k vyhledávaným turistickým zážitkům. Váže se k ní také jedna příhoda Járy Cimrmana. Více pod odkazem "Technické památky".

Waldviertel
Je oblast v severozápadní části spolkové země Dolní Rakousy. Severní hranici tvoří Česko-Rakouská státní hranice, na jihu je přirozenou hranicí tok Dunaje. Krajinu tvoří převážně lesnatý a zvlněný terén o nadmořské výšce 400 - 900 m n. m. Příhraniční oblast je zajímavá zejména z toho důvodu, že navazuje bezprostředně na Českou Kanadu a má i podobný ráz. Navíc je protkána sítí turistických cest včetně potřebné infrastruktury a tak není nikterak těžké navštívit tuto zajímavou a přitom méně známou část Rakouska.

Kontakt:
» web: www.waldviertel.at