Areály československého opevnění

Československé pohraniční opevnění bylo budováno v letech 1935 - 1938 ve dvou liniích. První linie je poměrně dobře zachována, vede od Staňkovského rybníka přes Novou Bystřici a dále Slavonice až k Vratěnínu. Některé objekty jsou zachovány více, např. u osady Skalka se nachází jedinečný jednostřílný objekt vzor E-36, unikátní pevnůstka z roku 1936. Západně pak kousek od silnice stojí 2 podstavce pro radiolokátory, vybudované nacisty za 2. světové války. Dalším zajímavým objektem je objekt vzor 37 typ C2 nedaleko Starého Města pod Landštejnem.

Muzejní areál československého opevnění Klášter II

Asi 1.5 km východně od obce Klášter (II) se nachází muzejní areál československého opevnění Klášter II, zahrnující zejména zrekonstruovaný a vyzbrojený lehký objekt vzor 37 typ B a dalších 5 objektů. Přístupný je zejména během letních prázdninových měsíců. Dojdete k němu po modré turistické značce od autobusové zastávky.

Kontakt:

» tel.: +420 728 043 746, +420 606 102 350, e-mail: svitak.miloslav@seznam.cz

Pevnostní areál Slavonice

PAS se nachází 2 kilometry západně od Slavonic v lese před Silničním rybníkem. Areál zahrnuje 9 rekonstruovaných lehkých objektů vzor 37 (typy A, C, a D), které byly vystavěny v letech 1935 - 1938. Hlavním expozičním objektem je druhosledový objekt typu D1, který je vsazen do stráně nad hrází Malého spáleného rybníka (někdy zvaného Protržený) a v době přítomnosti provozovatele je zcela kompletně vystrojen a vyzbrojen do podoby z roku 1938. Další objekty jsou postupně rekonstruovány zvenčí a jeden z nich je upraven do podoby z poloviny 60. let. Expoziční objekt bývá otevřen pro veřejnost o prázdninách denně, v květnu a září o víkendech.

Kontakt:

» web: www.slavonicebunkry.cz

Vydáte-li se po naučné stezce československého opevnění (Slavonice - Landštejn) vedoucí od Slavonic až k Pfaffenschlagu podél červeně značené turistické trasy a poté se budete této červené značky držet, narazíte v lesích na mnoho více či méně zachovalých objektů 1. linie československého opevnění, včetně objektů Pevnostního areálu Slavonice.

Mírně novější historii se věnuje Památník železné opony, ženijně technické zátarasy u obce Kadolec nedaleko Starého Města pod Landštejnem. Ukazuje část železné opony z konce 80. let, která je vybudována na původním místě.