Nová Bystřice

Město leží při česko-rakouské hranici 16 km jihovýchodně od Jindřichova Hradce. První zmínka o Bystřici je z roku 1173. O zdejší hraniční oblast se vedly neustálé spory mezi českými a rakouskými panovníky, teprve v pol. 13. století byla trvale připojena k českým zemím. Od roku 1278 patřila ves pánům z Landštejna a již 1341 získala od krále Jana Lucemburského městská práva. Ve 14. století se celé panství dostalo do rukou Krajířů z Krajku. Roku 1420 bylo město i s hradem vypáleno Žižkovým vojskem takovou měrou, že muselo být téměř zcela nově postaveno. Z této doby pochází také nynější označení "Nová Bystřice". Roku 1607 zachvátil město požár, což dalo podnět k četným renesančním přestavbám. Následovaly však další ničivé požáry (1651 a 1774), které zničily původní vzhled většiny staveb. Významnou událostí bylo zřízení úzkorozchodné železnice v roce 1897. Koncem 30. let 20. století se díky velké převaze německého obyvatelstva stalo město centrem sudetoněmeckého hnutí. Po roce 1990 otevřeným hraničním přechodem získalo opět svůj turistický význam.

Významné památky města:

Význačnou úlohu v dějinách sehrál zdejší hrad připomínaný r. 1341, který byl po požáru v roce 1611 přestavěn na renesanční zámek. Roku 1817 pak byl přistavěn ještě tzv. nový zámek orientovaný směrem k náměstí. Dnešní podoba zámku je z roku 1843. Z náměstí je vidět pouze renesanční fasádu západního křídla zámku, který není přístupný. Kostel sv. Petra a Pavla s gotickým jádrem, zbarokizován po pozdějších požárech, je jednolodní, původně gotická stavba; jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek Nové Bystřice i zdejšího regionu. Z dalších památek zaujme historické centrum města obklopené na jižní straně místy zbytky opevnění z 15. století, dále např. domy č.p. 25 a 27, či Kostel sv. Kateřiny z roku 1585. na okraji města se nachází také židovský hřbitov.

Zájemci o sportovní vyžití mohou využít golfové hřiště, tenisové kurty, kuželnu, hřiště, sportovní halu, posilovnu, tělocvičnu a další služby a zařízení. V okolí se nachází dostatek pěších, cyklo i lyžařských tras.

Kontakt

Turistické informační středisko
» Mírové nám. 53, 378 33 Nová Bystřice
» tel.: +420 384 386 909
» e-mail: info@novabystrice.cz
» web: www.novabystrice.cz