Klášter

Osada vznikla při klášteru, který založil roku 1491 Konrád Krajíř z Krajku pro mnichy paulánského řádu; roku 1507 přibyl ještě kostel nad "zázračným pramenem". Klášter byl však již v roce 1535 vypálen sektou novokřtěnců. Roku 1626 jej v barokní podobě upravil Adam Pavel Slavata, nový kostel byl postaven v letech 1668 - 1682. Roku 1785 byl klášter zrušen, kostel však zůstal významným poutním místem. V roce 1959 pak byla zbořena zchátralá budova kláštera.

Kostel Nejsvětější Trojice je jednou z nejvýznamnějších barokních památek jižních Čech. Byl vystavěn ve druhé polovině 17. století architektem Giovannim Domenicou Orsim. Kostel, který svým významem přesahuje jindřichohradecký region, dlouhé roky chátral, dnes je z velké části zrekonstruován. Dřevěný oltář patří k největším a nejunikátnějším ve střední Evropě. Unikátní památkou v kostele je Strom života z r. 1720. Kostel je jedinečný také svou prostorovou koncepcí, kněžiště je otočeno k západu, zřejmě kvůli třem pramenům stékajících se pod oltářem a vytékajících ve studánce pod kostelem. Prohlídku si lze domluvit v domě nad kostelem. Směrem k rybníku vytéká zpod kostela silný zázračný pramen, Studánka sv. Františka z Paoly. Kostel má i své katakomby, do kterých můžete se svíčkou v ruce nahlédnout.

Původní klášter byl zbudován pro Paulány, kteří sem přišli v roce 1491. Nejvyšší představený řádu vyslal dle pověsti tři mnichy, aby našli vhodné místo pro založení kláštera. Chodili mniši jihočeskou krajinou, ale stále nemohli najít to pravé místo. Když už se jim mnohdy zdálo, že jsou na místě, vždy našli nějakou vadu, proč to nebylo to pravé. Přespávali kde se jen dalo, až se na jednu noc uchýlili do malého statečku. Zde měli velmi starého dědečka, který se jich vyptával, proč tudy chodí a co hledají. Když mu to pověděli, řekl jim, že musí najít místo, kde se říká "u tří ryb", z toho místa že uvidí hladiny tří rybníků a na malé vyvýšenině bude to nejlepší místo pro klášter. Ráno vyšli mnichové na svou další cestu a bylo s podivem, jak se jim lehce kráčelo, jako kdyby jim někdo ukazoval směr, kterým se mají ubírat. Už v podvečer, unaveni, zahlédli řadu lip, kde se rozhodli že stráví další noc. Lípy stály na malé vyvýšenině v kraji a když tam mnichové došli, s údivem se dívali na hladinu okrouhlého rybníka, který se před jejich zraky ukázal. Náhle se jeden z nich otočil a povídá: "Dívejte se, tamhle je další rybník!" A opravdu, přes les po jejich levé straně probleskovala hladina rybníka. A když se rozhlédli kolem dokola, uviděli v dáli ještě jednu stříbřitou hladinu, třetí rybník - místo "u tří ryb". I zaradovali se a uznali všichni, že toto místo je opravdu velmi pěkně položené v kraji, a že určitě bude vyhovovat jejich přání postavit zde klášter a kostel pro slávu jejich řádu.

Jiná pověst zase uvádí, že mniši měli hledat místo, kde se sbíhají tři léčivé prameny, rostou tři velké lípy a je vidět na hladinu tří rybníků.